Ben ik nog schaduw

Haast bij toeval ontdekte in het werk van Julia Tulkens. Julia Tulkens is een dichteres die in Wommersom gewoond heeft en uit nieuwsgierigheid ben ik mij beginnen te verdiepen in haar werk. Bij het lezen van het gedicht "Ben ik nog schaduw" moest ik denken aan één van mijn werken.


BEN IK NOG SCHADUW


Ben ik nog schaduw,

ben ik al licht,

of is d'oneindigheid

mijn aangezicht?


Treed ik in wolken of

in hemelgrond?

Er ruist een hooglied aan

mijn lichte mond.


In uw omarming hoe

ik rijzend ril ...

Mijn haren wuiven en

de tijd valt stil.


- Gedicht van Julie Tulkens, uit de bundel In u vergroeid. 1988 -71 views1 comment

Recent Posts

See All